Търси

Ние, екипът на счетоводна къща „БГ КОНСУЛТ“ извършваме професионално и висококачествено счетоводно обслужване

Ние Ви гарантираме :

Лично отношение към поставените от Вас цели

Конфиденциалност на информацията и лоялност

Гъвкавост ,прецизност и коректност

Да спестим от вашето време и пари.

 В абонаментното месечно обслужване се включва

– Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи
– Изготвяне на счетоводна политика
– Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство
– Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи с изключение на тези, отнасящи се до отчетността на физически лица, както и заповеди на ръководството във връзка с дейността на клиента
– Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НАП и НОИ
– Изготвяне на необходими документи (ДДС декларации, ИНТРАСТАТ декларации, други декларации, справки и др.) за НАП
– Информиране на клиента за изтичащи срокове, касаещи НАП
– Данъчно и осигурително планиране и прогнозиране
– Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки
– Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП
– Изготвяне трудови договори съгласно задължителните реквизити на Кодекса на труда
– Попълване на трудови и осигурителни книжки
– Изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми и рекапитулации
– Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване на трудови договори
– Подаване на месечна информация за осигурените от клиента лица
– Подаване на информация за сключените трудови договори
– Подаване на декларации, справки и други документи пред НАП, НОИ
– Подаване на годишна данъчна декларация
– Подаване на годишни финансови отчети в НСИ

 

Оценете ни и напишете отзив

Вашият рейтинг за тази фирма

angry
crying
sleeping
smily
cool
Прикачи

Препоръчва се отзивът ви да е с дължина поне 140 знака

building Притежавате този бизнес? Потвърди Сега! Потвърди Сега!

Claim This Listing

Your request has been submitted successfully.