Търси

Служба по трудова медицина към „Ви Ес Ти Си“ ООД е регистрирана в Министерство на здравеопазването под №647/25.03.2019г.

Служба по трудова медицина към „Ви Ес Ти Си“ ООД е звено с консултативни и превантивни функции  и съгласно Раздел II Осъществяване на дейността от Наредба №3  от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина при осъществяване на функциите по чл. 25, ал. 2 ЗЗБУТ и при реализиране на основните дейности по чл. 25а ЗЗБУТ, Служба по трудова медицина към „Ви Ес Ти Си“ ООД консултира и подпомага работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.

В какво се изразява осъществяването на дейността на Служба по трудова медицина към „Ви Ес Ти Си“ ООД:

Служба по трудова медицина към „Ви Ес Ти Си“ ООД извършва :

  • Оценка на риска;
  • Измервания на факторите на работната среда;
  • Oценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи;
  • Обучения;
  • Организиране на перидочини медицински прегледи;
  • Изготвяне на противопожарни досиета и схеми за евакуация;
  • Други

Служба по трудова медицина към „Ви Ес Ти Си“ ООД предлага също така и услуги като :

  • Орган по безопасност и здраве;
  • Координатор по безопасност и здраве;

Оценете ни и напишете отзив

Вашият рейтинг за тази фирма

angry
crying
sleeping
smily
cool
Прикачи

Препоръчва се отзивът ви да е с дължина поне 140 знака

building Притежавате този бизнес? Потвърди Сега! Потвърди Сега!

Claim This Listing

Your request has been submitted successfully.