Търси

ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ ООД  е независима частна контролна организация със седалище и адрес на уравлене в гр. Русе и засилено присъствие в  пристанищата  по р. Дунав – Русе, Силистра, Свищов, Лом, Сомовит, Козлодуй, Видин, с изградена мрежа от агенти на територията на страната.

Учредители и съдружници са : ТОТАЛ КОНТРОЛ ЕООД,  ГЛОБАЛ КАРГО КОНТРОЛ ЕООД  и ТОТАЛ КАРГО ИНСПЕКШЪН ЕООД.

Съчетавайки различни предимства: Над 27-гоишен опит в контролната дейност, висок професионален ценз и тясна специализация на служителите,  всеки един от учредителите се обединява за съвместна работа, създавайки  добавена стойност  в полза на клиента и утвърждавайки  ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ ООД  като разпознаваем и предпочитан търговски партьор.

Всяка една от компаниите – учредители: ТОТАЛ КОНТРОЛ ЕООД,  ГЛОБАЛ КАРГО КОНТРОЛ ЕООД  и ТОТАЛ КАРГО ИНСПЕКШЪН ЕООД  предлага и извършва  в качеството си на независима контролна организация следните услуги :

–          Контрол на качеството на стоки от всички стокови групи;

–          Количествен стоков контрол на насипни, течни, опаковани товари чрез :  Draft survey, Ullage survey, Bunker survey, определяне теглото на насипи по обемен метод; теоретично опредемяне на маса; определяне количество по тегловен метод; определяне на количество чрез преброяване и отчитане данните на маркиравката;

–          Педпроизводствен, производствен и следпоизводствен контрол;

–          Органолептичен анализ и оценка на стоки, суровини и материали;

–          Контрол на опаковка и маркировка;

–          Контрол по време на съхрание на стоките;

–          Контрал по време на товаро – разтоварни дейности и / или по време на експедиране на стокови партиди;

–          Аварийни констатации и аварийно комисарство;

–          Освидетелстване състоянието на транспортни средтва – състояние и чистота на товарни пространства;

–          Помбиране на товарни простравнста : корабни трюмове, товарни автомобили, вагони, контейнери и др.

–          Извършване на стокови и икономически оценки и експертизи;

–          Контрол на стоки, подлежащи на брак и участие в процедура по бракуване и унищожаване на стоки;

–          Контрол и оценка за  определяне на липси от естествени фири на стоково – материални запаси;

–          Управление на стокови обезпечения по инвестиционни и оборотни фирмени кредити;

–          Участие в процедура и / или извършване на инвинтаризация на търговски и промишлени обекти.

Въз основа на дружествен договор, ясно утвърдени  вътрешно – дружествени правила и процедури, ТОТАЛ КОНТРОЛ ,  ГЛОБАЛ КАРГО КОНТРОЛ   и ТОТАЛ КАРГО ИНСПЕКШЪН обединяват професионален опит, експертни знания и умения,  предлагайки  комплексни контролни услуги, обхващайки изцяло нуждите на пазара, поддържайки висок стандарт,  осигурявайки ясни предимства и ползи за клиентите.

 

Оценете ни и напишете отзив

Вашият рейтинг за тази фирма

angry
crying
sleeping
smily
cool
Прикачи

Препоръчва се отзивът ви да е с дължина поне 140 знака

building Притежавате този бизнес? Потвърди Сега! Потвърди Сега!

Claim This Listing

Your request has been submitted successfully.