Търси

Фирма “Електро-Ом 2014” ЕООД е специализирана в сферата на енергетиката и енергийната ефективност.
Предлагаме оптимално качество на най- разумните цени.
Извършваме следните дейности:
Изграждане на нови електрически инсталации.
Ремонт на съществуващи електрически инсталации.
Изграждане на нови осветителни инсталации –външни, вътрешни, промишлени.
Доставка и монтаж на LED осветление.
Ремонт на съществуващи осветителни инсталации.
Изграждане на мълниезащитни и заземителни инсталации.
Ремонт на съществуващи мълниезащитни и заземителни инсталации.
Изработка на нови силови ел.табла
Ремонт на съществуващи силови ел.табла.
Изработка и монтаж на кабелни глави и муфи за ниско и средно напрежение.
Откриване на повреди по кабелно захранване с специализирана апаратура.
Доставка и монтаж на предпазители от средно и ниско напрежение.
Доставка и монтаж на защити от пренапрежение/ катодни отводители/ на ниво средно и ниско напрежение.
Доставка и монтаж на токови и напреженови трансформатори на ниво средно напрежение.
Доставка и монтаж на токови трансформатори на ниско напрежение.
Доставка и монтаж на силови трансформатори от 50 kVA до 2500 kVA за напрежение 20 kV.
Ремонт на силови трансформатори от 20 kV
Доставка и монтаж на кондензаторни устройства.
Ремонт и реконструкция на съществуващи кондензаторни устройства.
Настройки на съществуващо кондензаторно устройство
Доставка и монтаж на електромери за средно и ниско напрежение.
Проверка на точността на електромери на място.
Отчитане на трифазни и монфазни електромери с издаване на справка.
Доставка , монтаж и настройка на релейни / механични и цифрови/ защити 20 kV.
Техническа ревизия и профилактика на силови трансформатори 20 kV.
Техническа ревизия и профилактика на трафопостове 20 kV.
Техническа ревизия и профилактика на силови ел. табла.
Ремонт на електрически мрежи на ниско напрежение.
Поддръжка на електрически мрежи на ниско напрежение.
Измерване на изолационно съпротивление на силови трансформатори и кабели ниско и средно напрежение.
Измерване на диелектрични ръкавици, боти, щанги и килимчета.
Измерване на заземителна и мълниезащитна инсталация.
Измерване в производствени помещения –контур (фаза-нула)
Измерване фаза (защитен-проводник).
Измерване на показатели микроклимат.
Измерване показатели осветление.
Измерване на шум.
Консултации за енергийна ефективност.
Консултации в сферата на енергетиката за намаляване на енергийните разходи.
Абонаментно обслужване на електрически уредби на средно и ниско напрежение.
Абонаментно обслужване на електрически ел. табла ниско напрежение.
Откриване и отстраняване на аварии.

Оценете ни и напишете отзив

Вашият рейтинг за тази фирма

angry
crying
sleeping
smily
cool
Прикачи

Препоръчва се отзивът ви да е с дължина поне 140 знака

building Притежавате този бизнес? Потвърди Сега! Потвърди Сега!

Claim This Listing

Your request has been submitted successfully.